13.42 Příslovečné určení nezačleněné do větné stavby

13.42 Příslovečné určení nezačleněné do větné stavby

Výrazy adverbiální povahy nemodifikují pouze jednotlivé větné členy, nýbrž se mohou vztahovat k obsahu celé věty či k způsobu jeho vyjádření. Jsou pak prostředkem modality větné a s větněčlenským příslovečným určením je spojuje jen jejich výrazně adverbiální forma, popř. některé přechodné typy. Z hlediska větné stavby představují prvky periferní, nezačleněné, což se projevuje jejich postavením, intonací a nemožností být odpovědí na otázku how? jak? Jejich vztah k celé větě (nikoliv k jednotlivému členu) ukazují korespondující způsoby vyjádření, popř.
Subscribe to RSS - 13.42 Příslovečné určení nezačleněné do větné stavby